Stanice technické kontroly a měření emisí Jindřichův Hradec

Ekologické plakety

Ekologické plakety pro vjezd do německých měst

Co je to Ekologická plaketa?

Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování.

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou.

Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):

  • 1 emisní stupeň (bez plakety)
  • 2 emisní stupeň

Ekologická plaketa 2. stupně.

  • 3 emisní stupeň

Ekologická plaketa 3. stupně.

  • 4 emisní stupeň

Ekologická plaketa 4. stupně.

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Značka začátek zóny

  Obr.1 Značka začátek zóny

Značka konec zóny

    Obr.2 Značka konec zóny

Doplňková značka

        Obr.3 Doplňková značka

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Ekologické plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly. K jejímu získání je nutné předložit originál velkého technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP).