Logo DEKRA

Ekologiké plakety

Cena Ekologické plakety Kč 300,-.

Ekologické plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly. K jejímu získání je nutné předložit originál velkého technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP).

Co je to Ekologická plaketa?

Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování.

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou.

Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):

    • 1 emisní stupeň (bez plakety)
    • 2 emisní stupeň
Ekologická plaketa 2. stupně.
    • 3 emisní stupeň
Ekologická plaketa 3. stupně.
    • 4 emisní stupeň
Ekologická plaketa 4. stupně.

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Značka začátek zóny

Obr.2 Značka začátek zóny

 
Značka konec zóny

Obr.3 Značka konec zóny

 
Doplňková značka

Obr.4 Doplňková značka

 

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.